Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu Toplantısı Vali Sayın İzzettin KÜÇÜK Başkanlığında Gerçekleştirildi
13 Kasım 2019

Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi’nin Sekretaryasını yürüttüğü Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu’nun 2017/2 sayılı toplantısı; “Uyuşturucu ile mücadele sürecinde İlimizin 2017 yılına dair mevcut durum analizinin paylaşılması, 2017/1 sayılı toplantı kararlarına ilişkin çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarca sunulması ve öncelikli hedeflerin görüşülmesi” gündemi ile Vali Sayın İzzettin KÜÇÜK’ün başkanlığında ve ilgili kurum yetkililerinin iştiraki ile 18 Ekim 2017 Çarşamba günü, saat 14.00’da Çarşamba Valilik Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Sayın İzzettin KÜÇÜK, uyuşturucu mücadelesine ilişkin bir konuşma yaparak olayın pek çok boyutunun olduğu, tüm kamu kurum kuruluşlarına bu mücadelede önemli görevler düştüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılık ve süreklilik arz etmesi gerektiğinden bahsetmiş ve bilhassa sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolünün önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra söz alan, Bursa Koordinasyon Sorumlusu Dr. İrfan OĞUZ tarafından İlimizdeki mevcut durum analizi ve 2017/1 toplantısında alınan kararlara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Toplantıda yer alan sorumlu kurumlardan temsilciler de söz alarak mücadeleye ilişkin görüş ve önerilerini, yürüttükleri çalışmaları sundu.

Toplantıda farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında özellikle ailelere yönelik dikkat çekici, kısa ve net mesajları olan, “madde kullanan kişi nasıl anlaşılır ve danışmanlık ve tedavi sürecinde nerelerden yardım alınabilir?” içerikli broşürlerin hazırlanarak İlimizdeki her haneye ulaştırılmasının sağlanması, İlimizde Müdürlüğümüzce de yürütülen ve etkin olduğu görülen proje ve eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi, bağımlılara yönelik İlimizde sürdürülmekte olan rehabilitasyon merkezi kurulması ve sosyal uyum çalışmalarına devam edilmesi hususları görüşülerek karara bağlandı.

Alınan kararların hangi sorumlu kurumlarca ve hangi yöntemlerle hayata geçirileceğinin belirlenmesinden ardından toplantı sonlandırıldı.

  • Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu’nun 2017/2 Sayılı Toplantısı kurulda bulunan ilgili kurumların üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi
  • Gündeme ilişkin konularla ilgili kurum yetkilileri tarafından görüş ve öneriler paylaşıldı.
  • Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu’nun 2017/2 Sayılı Toplantısı’na başkanlık eden Vali Sayın İzzettin KÜÇÜK özellikle ailelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına değindi.