İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurumlarında Tütün Kontrolü Sağlamak Üzere Yetkilendirilmiş Personellere Eğitim Verildi
13 Kasım 2019

Ülkemizde ve dünyada tütün kullanımı önlenebilir ölüm nedenlerinin başında kabul edilmekte, acil ve etkin önlem alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak tütün kontrol çalışmalarının önemli bir parçasını tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında toplumun bilinç düzeyinin arttırılması gelmektedir. Gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması  hedeflenmektedir.

Buna istinaden ilimizde yürütülen Tütün Kontrol Çalışmaları kapsamında, 07.12.2016 tarihli İl Tütün Kontrol Kurulu'nda “İlimizdeki tüm kamu kurumlarımız ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde, 4207 Sayılı Kanun çerçevesinde görev yapan Tütün Denetim Ekipleri ve kurum yetkilendirilmiş personeller aracılığıyla ilgili Kanun’un daha etkin uygulanmasının sağlanması konusunda çalışma yapılmasına” hususu karara bağlandı.

Bu karar doğrultusunda ilimizde tütün kontrol çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlık Yapıcı Maddeler Birimi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgili birimleri arasında işbirliği yapılarak,  kurumlarında tütün kontrolünü sağlamak üzere yetkilendirilmiş personellere verilmek üzere bir  eğitim planlaması yapıldı.

Bu planlama çerçevesinde 07 Kasım 2017 tarihinde sabah saat 10.00’da ve öğleden sonra 14.00’de olmak üzere iki oturum halinde 200 yetkilendirilmiş personele Osmangazi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda eğitim yapıldı.  Eğitimde, Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlık Yapıcı  Maddeler Birim Tabibi Dr. BediaALTINTAŞ tarafından “Tütün Bağımlılığı ve Tütün  Zararları’’ ve  birimde  görevli  sağlık  memuru   Ramazan DEDEKOÇ tarafından ‘’Tütün Kontrolü Mevzuatı Ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilebilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hk. Tebliğ’’ konularında bilgiler verildi.

  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarında tütün kontrolü sağlamak üzere yetkilendirilmiş personele Müdürlüğümüzce eğitim verildi.
  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarında tütün kontrolü sağlamak üzere yetkilendirilmiş 200 personele Müdürlüğümüz tarafından eğitim verildi.
  • Eğitimde “Tütün Bağımlılığı ve Tütün Zararları’’ ile “Tütün Kontrolü Mevzuatı ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilebilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hk. Tebliğ’’ konularında bilgi verildi.