24. UMKE Temel Eğitimi Yapıldı
13 Kasım 2019

Hastane Afet ve Acil Durum Planları(HAP) Uygulama Yönetmeliği kapsamında hastanelerimizde “Hastane UMKE Timlerinin” oluşturulması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından06-10 Kasım 2017 tarihleri arasında UMKE Temel Eğitimi  düzenlendi.

Bursa ili Kamu Hastanelerinden 25 UMKE gönüllüsünün katılımı ile eğitim Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde Bursa İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden 8 eğitmen katılım sağlayarak eğitim ve tatbikat süresince Temel Afet Bilinci ve Arama Kurtarma Bilgisi, Enkaz Güvenliği ve Enkaz İşaretleme Sistemi konularında faaliyetlerde bulundu. 4 günlük süreçte kursiyerlere UMKE Görev Tanımları ve Mevzuatı, Afet Epidemiyolojisine Giriş ve Afetlerde Çevre Sağlığı Hizmetleri, Türkiye’de ve Dünya’da Afet Yönetimi ile İlgili Kurum/Kuruluşlar, Afet Lojistiği, UMKE Malzemeleri ve Medikal Çanta, Haberleşme ve Harita Yön Bulma Teknikleri, Afetzede Psikolojisi ve Toplumsal Evreler, Stres Altında Çalışma, Temel KBRN, Çevresel Aciller, Temel Yaşam Desteği, Olay Yeri Yönetimi, Triyaj, Travmalı Hastalarda Acil Olgu Yönetimi, Sistem Travmaları, Havayolu Açıklığının ve Ventilasyonun Sağlanması, Enkaz Altındaki Hastaya Medikal Yaklaşım (Crush Sendromu), Dolaşımın Değerlendirilesi ve Şok Yönetimi, Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri ve Alternatif Ateller, Arrest Yönetimi, vb. konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi. Akabinde 1 gün enkazda yaralıya müdahale, Triyaj, Trafik kazası, Arrest Yönetimi çalışmaları gerçekleştirildi.  24’üncüsü düzenlenen UMKE Temel Eğitimi’ne 25 kişi katılmış olup, eğitim sonunda Bursa UMKE personel sayısı 207’ye ulaşmıştır.

Afet ve Acil Durumların gerçekleşme riskinin çok yüksek olduğu ülkemizde; afet yönetiminde, zarar azaltmanın, hazırlık aşamasında yapılan çalışma ve eğitimlerin, afet sonrası kayıpların en aza indirilmesinde önemi çok büyüktür. Afet ve acil durumlarda profesyonel medikal kurtarma hizmetlerini yürütmek amacıyla 81 ilde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) oluşturulmuştur. Alınan tüm tedbirlere rağmen başta deprem olmak üzere yaşanacak afetlerde etkin medikal kurtarma hizmeti vermek, etkin medikal kurtarma hizmeti verirken afetten etkilenmiş bölgede mümkün olduğunca çok canı kurtarmak ölüm ve sakatlıkları en aza indirmek hedefimizdir.

 • UMKE Medikal Çantasının Tanıtımı ve Taşıma Teknikleri hakkında yapılan gösterim.
 • Afet Psikolojisi ve Toplumsal Evreler hakkında yapılan konu sunumu.
 • Stres Altında Çalışma kapsamında yapılan uygulama.
 • Temel KBRN hakkında yapılan konu sunumu.
 • KBRN Olaylarında kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı uygulamasından görüntü.
 • Temel Yaşam Desteği Uygulamasından görüntü.
 • Temel Afet Bilinci ve Arama Kurtarma Bilgisi hakkında yapılan konu sunumu.
 • Enkaz altında çıkarılan yaralı ve eğitmenler tarafından ekibin değerlendirilmesi.
 • Trafik kazası etabından görüntü.
 • Trafik kazası etabından görüntü.