Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tarama ve Takip Programı Eğitimleri tamamlandı
13 Kasım 2019

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına Yönelik Yapılan

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tarama ve Takip Programı Eğitimleri Tamamlandı

Otizm Spektrum Bozukluğu genel olarak belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden; etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme, sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır. Tüm engel gruplarında olduğu gibi otizmde de en önemli ilk aşama erken tanıdır. OSB’li her çocuğun birbirinden farklı özelliklere sahip olması nedeniyle uygun tedavi yaklaşımının seçilmesi, beklentilerin şekillenmesi, özelliklerin doğru anlaşılması ve bu özelliklere yönelik yöntemlerin geliştirilmesi için tanılama büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)” hazırlanmıştır. Eylem planı doğrultusunda Bakanlığımız Ruh Sağlığı Programları Dairesi Başkanlığınca “Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tarama ve Takip Programı” geliştirilmiş ve il koordinasyon ekiplerine ve eğitimci olarak görev alacak çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına otizm ve geliştirilen programa ilişkin eğitici eğitimi verilmiştir. Bu program sonucunda illerimizde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yönelik toplantılar ve eğitimler düzenlenerek otizmi tanımaları ve Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tarama ve Takip Programını uygulamaları istenmiştir.

Bu amaçla; Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimince Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Tarama ve Takip Programı eğitimleri 21 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Eğitim programının başlangıcı İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN’ın açılış konuşmasıyla yapılmıştır. Konuşmasında koruyucu ve önleyici sağlık çalışmaları kapsamında otizmde erken tanı ve müdahalenin önemine değinmiş, aile hekimlerimizin ve aile sağlığı elemanlarımızın bu husustaki görev ve sorumluluklarını hatırlatmıştır. 

21 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında haftada iki gün, günde iki oturum şeklinde ve toplamda 36 oturum halinde gerçekleştirilen eğitimlere 796 Aile Hekimi ve 862 Aile Sağlığı Elemanı katılmıştır. Bakanlığımızca il eğitimcisi olarak belirlenen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Dinçer YILMAZ tarafından verilen eğitimin sonunda; tüm aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının otizm konusunda farkındalık düzeyinin artırılması, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, Otizmli bireylerin erken yaşta tıbbi tanılamalarının ve takibinin yapılması amaçlanmıştır.

Eğitimler sonunda program boyunca büyük bir özveriyle tüm oturumlarda görev alan Uzm.Dr. Dinçer YILMAZ’aMüdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birim Sorumlusu Dr. Cihat YAZAR tarafından İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN adına teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

  • Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda 21 Eylül 2017 tarihinde Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır
  • Dr. AKAN, konuşmasında koruyucu ve önleyici sağlık çalışmaları kapsamında otizmde erken tanı ve müdahalenin önemine değinmiştir.
  • Eğitimi sonunda Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi sorumlusu Dr. Cihat YAZAR tarafından Uzm. Dr. Dinçer YILMAZ’a Müdürümüz Dr. Özcan AKAN adına teşekkür belgesi takdim edilmiştir.