Tütün Denetim Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim Yapıldı
13 Kasım 2019

Tütün kullanımı, önemli bir halk sağlığı sorunu olup tütün kontrol çalışmalarının önemli bir parçasını pasif etkilenimin önüne geçmek amacıyla çıkarılan 4207 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen denetim çalışmaları oluşturmaktadır. İlimizde de bu denetim çalışmaları Valiliğimiz tarafından onay almış ve Müdürlüğümüz tarafından koordinasyonu yapılan çalışma planı dâhilinde sağlık, kolluk kuvveti ve zabıta personelinin yer aldığı ekiplerce 2009 yılından beri yürütülmektedir. Denetimlerin etkin devam ettirilmesinde; ekip üyelerinin tütün zararları konusunda yeterli bilgi ve farkındalığa, güncel mevzuat uygulamaları hakkında standart bilgiye ve bunları vatandaşa uygun iletişim teknikleri kullanarak aktarabilme becerisine sahip olmaları elzemdir. Bu bağlamda; İl merkezi ve ilçelerimizde tütün denetimi yapan ekip üyesi 110 personele Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde Almira Otel’de “4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu”, “Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarıve Pasif Etkilenim ve “İletişim Becerileri” konularında hizmet içi eğitim yapıldı.

Eğitimin açılış konuşmalarını İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN tarafından yapıldı. Müdürümüz Dr. Özcan AKAN denetim ekiplerine Bakanlığımızın konu hakkındaki hassasiyeti ile ilgili vurgu yapmış, ülkemizin yakaladığı uluslar arası başarı ve ilimizin tütün kontrolünde öncü iller arasında gösterildiğinden bahsetti. Denetimlerin yanında eğitim çalışmalarına da ağırlık verilerek halkımızın tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda farkındalığının artırılması gerektiğini dile getirdi. Tütün Denetim Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN
tütün kullanımı, önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirmiş bu konudaki ülkemizde ve ilimizde yapılan çalışmaların devam ederek koruyucu ve önleyici çalışmaların devam edeceğini söyledi. Tütün Denetim Ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların pasif etkilenimden korumada önemli bir önleyici çalışma olduğunu ve bu konuda Tütün Denetim Ekiplerinin göstermiş oluğu gayretler nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Açılışın ardından eğitime geçilmiş; UÜ Tıp Fakültesi Göğüs  Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI tarafından ‘’Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim’’, Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nden Sağlık Memuru Özcan BUZLUK tarafından ‘’4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat’’, “Tütün Denetimi Usul ve Esasları” ile ilgili bilgilendirme Dr. Cihat YAZAR ve “İletişim becerileri’’ konularında PsikologMeltem ŞİMŞEK tarafından bilgiler verildi. Son olarak söz alan tütün kontrol çalışmalarından sorumlu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Fikret MUTİ hizmet içi eğitimlerin önemine değindi. Hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini böylelikle ekiplerimizin bilgi alışverişleri sayesinde ekiplerin tütün kontrol çalışmalarındaki başarılarını daha üst seviyelere taşıyacaklarını dile getirdi. Denetim ekiplerine teşekkür etmiş ve başarılarının devamını dileyerek eğitim sonlandırıldı.

  • Tütün Denetim Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Tütün Denetim Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Tütün Denetim Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Tütün Denetim Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Tütün Denetim Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim Verildi
  • Tütün Denetim Ekiplerine Hizmet İçi Eğitim Verildi