overlay

2018 Yılı Eylül Ayı İl ASKOM Toplantısı İle Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı

Sevk Değerlendirme Ve Denetleme Komisyonu (SDDK) Toplantısı

İlimizde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) bünyesinde alt komisyon olarak oluşturulan Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu (SDDK) 2018 yılı Eylül ayı olağan toplantısı, 21.09.2018 tarihinde saat 09:30 da Bursa Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıya; Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Koordinatörü ile İl Ambulans KKM, Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler Başhekim/Başhekim Yardımcısı/ Mesul Müdür ve ASKOM Sorumlularının da katılım sağladığı 49 kişilik katılımcı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda; Uygunsuz sevk olduğu düşünülen 4 (dört) adet dosya değerlendirilmiş olup, dosyalar ile ilgili Komisyonca alınan kararlar tutanak altına alındı.

İl ASKOM Toplantısı

İlimizde oluşturulan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu’ nun (ASKOM) 2018 yılı Eylül ayı olağan toplantısı, 21.09.2018 tarihinde saat:11:00’ da Bursa Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantıya; İl Sağlık Müdürü, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Koordinatörü, ilgili Başkanlıkların birim sorumluları, İlçe Sağlık Müdürleri ile İl Ambulans KKM, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler Başhekim/Başhekim Yardımcısı/ Mesul Müdür ve ASKOM Sorumlularının da katılım sağladığı 71 kişilik  katılımcı ilegerçekleştirildi.

Toplantıda; İlimizdeki hasta sevkleri ile ilgili yaşanılan sorunlar ve gündem maddeleri görüşülmüş olup, ilgili konular karar altına alındı.

  • İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Özcan AKAN ASKOM Gündemlerini değerlendirdi
  • SSDK Acil Sağlık Hizmetleri Başkanının konuşmalarıyla başladı
  • ASKOM bünyesinde İl düzeyinde yapılabilecekler görüşüldü
  • ASKOM ve SDDK toplantısı yapıldı
  •  SDDK Dosyaları ele alındı
  • SDDK dosyaları oylama sonrası tutanak altına alındı
  • SSDK dosyaları üzerinde görüşler belirtildi